TOP PHÚ HỘ ATHENA
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. TocTim 125,100,000
 • 2. ANHLEE 120,000,000
 • 3. JayB 95,000,000
 • 4. lThanMal 80,000,000
 • 5. ThienLong 75,000,000
 • 6. TocBac 71,000,000
 • 7. eSamHoon 71,000,000
 • 8. KeHuyDiet 70,500,000
 • 9. ToacBiBip 70,000,000
 • 10. zVip 65,000,000
TOP PHÚ HỘ COMING SOON
 • # Nhân Vật Nạp

LỆNH RESET
/reset: reset thường
/resetvip: giảm 50 cấp độ cần thiết và thêm point
 
LỆNH TẨY ĐIỂM 
/readd : Tẩy điểm
 
LÀM NHIỆM VỤ MASTER
/nv3

hai lần đối với DK ELF DW SUM
một lần đối với các MG RF DL
 
LỆNH CỘNG ĐIỂM
/addstr xxx : Cộng sức mạnh
/addagi xxx : Cộng nhanh nhẹn
/addvit xxx : Cộng sức khỏe
/addene xxx : Cộng năng lượng
/addcmd xxx : Cộng mệnh lệnh
 
LỆNH THƯỜNG DÙNG
/post Nội dung :
Chat toàn Server
/pkclear : Rửa tội
/request on (off) : Bật (tắt) chức năng nhận lệnh từ người khác
/remaster: Tẩy điểm Master
 
PHÍM TẮT
F10: Mở Khóa/Khóa Camera 3D
F11: Khôi phục góc nhìn Camera 3D
J: Ngân hàng Ngọc
Shift: Danh sách các vật phẩm rao bán
 
LỆNH CƯỚI HỎI
/marry : Hỏi cưới
Chú ý : chú rể và cô dâu đứng ở đúng Tọa độ 209 14 và 210 14 ( Trong nhà thờ bản đồ Devias 2)
/acceptmarry : Đồng ý cưới
/divorce : Từ chối
THỜI GIAN SỰ KIỆN