Các lệnh cơ bản - MU Tiên Linh 2 - Thích Thì Chiến Không Thích Thì Chiến
TOP PHÚ HỘ ATHENA
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. TocBac 40,000,000
 • 2. ThuHaNoi 25,000,000
 • 3. ZeroRF 25,000,000
 • 4. ThoLamVuon 25,000,000
 • 5. GiangSpark 20,345,000
 • 6. Impossible 20,000,000
 • 7. ichigo 20,000,000
 • 8. PhePha 20,000,000
 • 9. zZBeMapZz 15,000,000
 • 10. Thich 12,800,000
TOP PHÚ HỘ COMING SOON
 • # Nhân Vật Nạp

LỆNH RESET
/reset: reset thường
/resetvip: giảm 50 cấp độ cần thiết và thêm point
 
LỆNH TẨY ĐIỂM 
/readd : Tẩy điểm
 
LÀM NHIỆM VỤ MASTER
/nv3

hai lần đối với DK ELF DW SUM
một lần đối với các MG RF DL
 
LỆNH CỘNG ĐIỂM
/addstr xxx : Cộng sức mạnh
/addagi xxx : Cộng nhanh nhẹn
/addvit xxx : Cộng sức khỏe
/addene xxx : Cộng năng lượng
/addcmd xxx : Cộng mệnh lệnh
 
LỆNH THƯỜNG DÙNG
/post Nội dung :
Chat toàn Server
/pkclear : Rửa tội
/request on (off) : Bật (tắt) chức năng nhận lệnh từ người khác
/remaster: Tẩy điểm Master
 
PHÍM TẮT
F10: Mở Khóa/Khóa Camera 3D
F11: Khôi phục góc nhìn Camera 3D
J: Ngân hàng Ngọc
Shift: Danh sách các vật phẩm rao bán
 
LỆNH CƯỚI HỎI
/marry : Hỏi cưới
Chú ý : chú rể và cô dâu đứng ở đúng Tọa độ 209 14 và 210 14 ( Trong nhà thờ bản đồ Devias 2)
/acceptmarry : Đồng ý cưới
/divorce : Từ chối
THỜI GIAN SỰ KIỆN