Chuỗi sự kiện mùa 2 - ATHENA - MU Tiên Linh 2 - Thích Thì Chiến Không Thích Thì Chiến
TOP PHÚ HỘ ATHENA
 • # Nhân Vật Nạp
 • 1. ThienLong 250,000,000
 • 2. MGJayB 190,000,000
 • 3. zVip 176,000,000
 • 4. eSamHoon 165,000,000
 • 5. MAGIOI 160,000,000
 • 6. 1CaiTen 160,000,000
 • 7. ANHLEE 155,000,000
 • 8. TocNau 152,000,000
 • 9. TocTim 150,100,000
 • 10. Giua2HonBi 150,000,000
TOP PHÚ HỘ COMING SOON
 • # Nhân Vật Nạp

1. Quý Tộc Hoàng Gia: 07/07/2021 - 14/07/2021

Hộp quà Đỏ chứa Trang bị, Vũ khí 380 3 option (ngẫu nhiên)

2. Mèo Chiêu Tài: 07/07/2021 - 14/07/2021

Lượng Gcent nhân đôi sẽ nhận sau khi sự kiện kết thúc
THỜI GIAN SỰ KIỆN